You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Připojili jsme se k podpoře Knihovny Václava Havla

Knihovna Václava Havla pečuje o zachování odkazu Václava Havla, a to jak literárního, dramatického tak i politického, zejména pak jeho boje za svobodu, demokracii a ochranu lidských práv, podporuje výzkum a vzdělávání  týkající se života, hodnot a doby Václava Havla a trvalého významu jeho myšlenek pro současnost i budoucnost.
Knihovna Václava Havla dále usiluje o rozvoj občanské společnosti a aktivního občanského života – slouží jako platforma pro diskuse týkající se otázek podpory a ochrany svobody a demokracie v České republice stejně jako v zahraničí.
Podpora Knihovny Václava Havla nám umožňuje přispět k udržení tohoto dědictví pro budoucí generace a podpořit vzdělávací programy, které rozšiřují povědomí o Havlově životě a práci. Jsme přesvědčeni, že je důležité ctít památku osobností, které formovaly naši historii a hodnoty, na kterých je naše společnost postavena.


 

Darovali jsme radost dětem z DDM Unhošť

Vánoce jsou časem plným radosti, štědrosti a tepla. Jsou ale také příležitostí, jak ukázat naši podporu a lásku těm, kteří to potřebují nejvíce. Společně jsme ukázali, že vánoční duch sdílení a štědrosti je stále živý a udělali letošní Vánoce nezapomenutelné pro děti z Dětského domova v Unhošti.

V letošním roce (2023) jsme nově přistoupili k jednoduché moderní formě finančního příspěvku pomocí QR kódů, vždy však na konkrétní vybrané dítě s možností volby částky (200, 300 a 500 Kč). K našemu velkému překvapení a díky vašemu nadšení a ochotě pomáhat jsme po 10 dnech od spuštění společně dosáhli úžasného milníku – všechny QR kódy, které jsme měli k dispozici, byly využity! Proto jsme obratem zahájili druhé kolo s novou sadou QR kódů, a i ty jsme do Vánoce stihli všechny vyplnit!
A kdo chtěl darovat věcný dárek, mohl ho položit pod vánoční stromeček v našem fitcentru Gymstory. Tým fitka pak těsně před Štědrým dnem odvezl všechny dárky přímo do DDM Unhošť, a že toho bylo!

Naše velikové poděkování a hrdost patří naší prodejně ScanQuilt, která všem obyvatelům domova zajistila klidný a hřejivý spánek dodáním sad nových prostěradel a povlečení.
Děkujeme všem za podporu a štědrost.

Jsme na vás hrdí!

 

 

Společně jsme podpořili válečné veterány - sbírka s vlčími máky zaznamenala obrovský úspěch

V listopadu 2023 jsme se opětovně zapojili do dojemné a významné akce na podporu válečných veteránů, která se konala pod hlavičkou organizace Paměť národa. Tato iniciativa, která každoročně připomíná Den veteránů, oslovila srdce mnoha návštěvníků OC Šestka, kteří přispěli do sběrných kasiček umístěných v různých částech centra.
Vlčí máky, které jsou již tradičním symbolem připomínajícím statečnost a oběti válečných veteránů, se staly i symbolem této sbírky. Tento květ, známý zejména z první světové války, byl volbou pro všechny, kdo chtěli vyjádřit úctu a poděkování těm, kdo sloužili své zemi.

Díky aktivní účasti a velkorysosti vás všech byla sbírka velmi úspěšná.
Děkujeme všem, kdo přispěli a pomohli tak zvýšit povědomí o potřebách a příbězích veteránů. Veškeré výtěžky z akce jsou určeny na podporu projektů a služeb, které pomáhají veteránům a jejich rodinám v každodenním životě.
 
Přijali jsme Firemní výzvu Běhu pro Paměť národa

S posledním květnem 2023 skončil osmý ročník Běhu pro Paměť národa. Za všechny, kteří se nevzdali, běželo v průběhu měsíce téměř 3 300 lidí. Na trať se vydali na jedenácti závodech po celé zemi, po vlastní trase doma i v zahraničí nebo v rámci firemní výzvy. Své sportovní výkony běžci symbolicky věnovali těm, kdo je inspirují k vytrvalosti nebo jejichž příběhy chtěli připomenout. Celkový výtěžek ze startovného překonal předešlé ročníky. Organizaci Post Bellum přinesl 1,6 milionu korun, které využije na natáčení příběhů pamětníků, vzdělávací programy, pomoc hrdinům a další aktivity.

Čtyřčlenný tým OC Šestka se zapojil do Firemní výzvy a za celý květen naběhal celkem 1706 km, čímž se stal jejím vítězem!
 Podporujeme Paměť národa pro připomínání historie a vzdělávání nových generací

Velmi si ceníme historického dědictví našeho národa a věříme, že jeho zachování a předávání je klíčové pro budoucí generace. Spolupráce s Pamětí národa nám umožňuje aktivně se podílet na vzdělávání veřejnosti a zejména mladých lidí v duchu poznání a uznání naší minulosti.
Díky finanční podpoře může Paměť národa realizovat řadu vzdělávacích programů, výstav a setkání s pamětníky, které přiblíží historické události širší veřejnosti. Programy budou zaměřeny nejen na školy a pedagogy, ale také na rodiny s dětmi, pro které budou připraveny interaktivní workshopy a přednášky.

Paměť národa je projekt, jenž si klade za cíl dokumentovat a uchovávat osobní vzpomínky svědků důležitých historických událostí 20. století, které formovaly českou a evropskou společnost. Tato iniciativa, kterou provozuje Post Bellum společně s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů, poskytuje unikátní pohled na moderní dějiny prostřednictvím příběhů těch, kteří je prožili.

 


Babybox na Praze 6

EDIT : V prosinci 2023 babyboxy zachránily již 259. děťátko. A právě toto našlo svou záchranu opět v babyboxu Prahy 6. MÁ TO SMYSL! 

Již osmnáct let babyboxy zachraňují životy nechtěných dětí.
Proto jsme vůbec neváhali a přispěli na babybox nové generace, který je umístěn přímo na budově radince Prahy 6 a který zajistí miminku dočasný komfort a rychlý příjezd záchranářů. 

Přesto je naším přáním, aby toto zařízení bylo využíváno co nejméně ....Ukrajina nám není lhostejná

Lidé si mají pomáhat a ani nám není tato myšlenka cizí. Naopak. Pomáháme rádi a děkujeme všem, kteří se k nám mnohdy přidají.

Tentokrát jsme ve spolupráci s naší prodejnou RockPoint, Červeným křížem a Městskou částí Praha 6 poslali materiální pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Přímo do válkou zmítané Ukrajiny. 
Děkujeme za spolupráci a bylo nám ctí se na ní podílet. 

Praha 6 
OC Šestka i nadále podporuje sport na Praze 6

Naší novým partnerem se stal FK Dukla Praha, z čehož máme velikou radost. 
Dukla patří již mezi "starousedlíky" Prahy 6 a věříme, že společně se nám podaří ještě více zviditelnit sport a pohyb vůbec a hlavně přivést a vrátit více lidí a především dětí k aktivnímu životu.

Darovali jsme dětem radost, společně!

Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Tyto Vánoce byli především díky vám pro děti z DDM Unhošť opravdu bohaté.
Chtěli jste darovat hodně radosti, všechna dětská přání byla splněna a navíc jste sami přidali i dárky pro všechny, jako hry, knihy, sportovní věci apod.
A veliké díky patří také našemu partnerovi Tatran Střešovice, který nejen že splnil přání na florbalové míčky a vaky na hole, ale pozval děti i na zápas OC Šestka game proti Black Angels, kde jim dárky předal.  
Děkujeme všem !
Dárkové poukazy z OC Šestka rozsvítily dětské tváře

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Ne všechny děti mají to štěstí trávit tyto kouzelné chvíle v pohodlí rodiny, ovšem všechny si zaslouží pozornost. Společně s námi jste darovali dětem Dárkové poukazy do Šestky v hodnotách 200 a 500 korun a my je následně předali do dětského domova v Unhošti. Děti měly obrovskou radost a zároveň jste tímto způsobem podpořili finanční gramotnost, která je pro správný vývoj dítěte velmi důležitá. 

Děkujeme Vám všem za podporu a těší nás, že můžeme společně s Vámi rozdávat dětem radost!  

OC Šestka dlouhodobě podporuje sportovní aktivity na Praze 6

S radostí dlouhodobě podporujeme sportovní aktivity na Praze 6 : TJ Sokol Nebušice a jejich fotbalový tým, SK Střešovice a hlavně (nejen) florbalový slavný Tatran Střešovice.

Podporujeme další sporty

Od začátku roku 2020 jsem rozšířili podporu sportu i na BOXERSKÝ KLUB PRAŽSKÝ ROHOVNÍK, který zahájil činnost v roce 1999. Vznikl z několika boxerů bývalého box klubu Uhelných skladů Praha. Původní záměr nebyl založit sportovní oddíl, pouze využít tělocvičnu pro sportovní aktivity jednotlivých členů. Klub Pražský rohovník najdete dnes již ve dvou tělocvičnách v Praze. Dnes se zde připravují reprezentantky a reprezentanti českého boxerského národního týmu, profesionální boxeři, ale i thaiboxeři, a zápasníci K1, MMA a další sportovci. 

 

Strom splněných přání

Mezi nejčastější přání, o které si děti psaly, byly dárkové poukázky do našeho centra, oblečení, hračky nebo drobná elektronika. Všechna přání dětem byla splněna a včas předána. Jednomu speciálnímu přání vyhověl náš nájemce Datart, za což mu náleží naše poděkování. Cílem tohoto tradičního dobročinného projektu je propojit před Vánoci štědrost zákazníků s konkrétními potřebami nebo přáními dětí, kterým osud dosud nebyl nakloněný.

 

Vystrojili jste Vánoce potřebným. Děkujeme!


Podpořili jsme koncert ke Světovému dni zraku

 

Lions Club Plzeň Bohemia uspořádal společně s Plzeňskou filharmonií tradiční koncert ke Světovému dni zraku. Již 14. ročník nazvaný Pocta folku proběhl dne 11. října 2019 ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. OC Šestka byla partnerem koncertu.

 

V podání Plzeňské filharmonie, pod taktovkou hostujícího dirigenta Chuhei Iwasaki, zazněly skladby Jaroslava Ježka, Antonína Dvořáka, Aerona Coplanda, Zuzany Navarové, Radůzy a další.

 

Účinkovaly sopranistka Michell Katrak a absolventka Deylovy konzervatoře Michaela Málková, která si pěvecký přednes doprovázela hrou na klavír. Sympatie publika si získala nejen svým uměleckým vystoupením, ale navzdory svému hendikepu mnoha zálibami i životní vitalitou.

 

Finanční částkou byl v letošním roce oceněný rovněž nevidomý, velmi talentovaný a všestranně nadaný David Kratochvíl z Tachova.

 

Výtěžek z koncertu, který moderoval Petr Jančařík, byl věnován ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni a projektu Lví Očko.

 

14. ročník koncertu ke Světovému dni zraku podpořily Město Plzeň, Plzeňský kraj, Nadace 700 let města Plzně a řada dalších partnerů, včetně OC Šestka.

Zdroj: https://plzensky.denik.cz/ctenar-reporter/uspesny-koncert-ke-svetovemu-dni-zraku-20191020.html

 

Byli jsme partnery Pražské padesátky. Jeli jste s námi?

Author Pražská padesátka je tradiční závod na horských kolech určený pro širokou veřejnost. Jeho již 21. ročník se konal v sobotu 21. září 2019. Šestka byla opět hrdým partnerem oblíbených závodů, kterých se můžete zúčastnit i vy!

 

Padesátikilometrová trasa závodu začíná a končí v pražských Dejvicích, mezi tím projíždí krásným prostředím Divoké Šárky, dále přes Horoměřice až do Zákolan a kolem zříceniny hradu Okoř zpět. Závod je součástí prestižní série Author Maraton tour a na startu se každoročně sejde kolem tisíce účastníků. Letos nabídne pestřejší doprovodným program - zónu pro rodiny s dětmi, živou hudbu, tombolu a mnoho dalších novinek k 21. ročníku závodu.Jsme hrdým partnerem HC Rytíři Kladno


OC Šestka se stala partnerem slavného hokejového klubu Rytíři Kladno, za kterým stojí legendární Jaromír Jágr, a to pro sezónu 2018/19, v jejímž závěru Rytíři postoupili do Extra ligy!
 

Děkujeme a gratulujeme!