You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Podporujeme Paměť národa pro připomínání historie a vzdělávání nových generací

Velmi si ceníme historické dědictví našeho národa a věřím, že jeho zachování a předávání je klíčové pro budoucí generaci. Spolupráce s  Pamětí národa  nám umožňuje aktivně se podílet na vzdělávání veřejnosti a zejména mladých lidí v duchu poznání a uznání naší minulosti.

Díky finančnímu zázemí může Paměť národa a řadu vzdělávacích programů, výstava setkání s pamětníky, které se blíží historické události širší veřejnosti. Programy budou zaměřeny nejen na školy a pedagogiku, ale také na rodiny s dětmi, pro které budou připraveny interaktivní workshopy a přednášky.

Paměť národa je projekt, jenž si klade za cíl dokumentovat a uchovávat osobní vzpomínky svědků důležitých historických událostí 20. století, které formovaly českou a evropskou společnost. Tato iniciativa, kterou provozuje Post Bellum společně s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů, poskytuje unikátní pohled na moderní dějiny prostřednictvím příběhů těch, kteří prožili.

"Zachovejme válečné i totalitní příběhy, dokud žijí pamětníci. Nebezpečím je ztráta národní paměti!