You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
leden 2024
PŘIPOJILI JSME SE K PODPOŘE KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

Knihovna Václava Havla  pečuje o zachování odkazu Václava Havla, a to jak literárního, dramatického tak i politického, zejména pak jeho boje za svobodu, demokracii a ochranu lidských práv, podporuje výzkum a vzdělávání týkající se života, hodnot a doby Václava Havly a trvalého významu jeho myšlenek pro současnost i budoucnost.

Knihovna Václava Havla dále usiluje o rozvoj občanské společnosti a aktivního občanského života – jako platforma pro diskuse týkající se otázek podpory a ochrany svobody a demokracie v České republice stejně jako v zahraničí.

Podpora Knihovny Václava Havla nám umožňuje přispět k udržení tohoto dědictví pro budoucí generaci a podporu vzdělávacích programů, které rozšiřují povědomí o Havlově životě a práci. Jsme přesvědčeni, že je důležité ctít památku osobností, které formovaly naši historii a hodnoty, na kterých je naše společnost postavena.