You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
únor 2024

Podpora Českého svazu paraplegiků: Společně pro lepší budoucnost

Když se na nás Česká asociace paraplegiků obrátila s žádostí o podporu na řízení automobilu pro tréninkové pracoviště pro vozíčkáře při poranění míchy, neváhali jsme ani na okamžik. Nikdo z nás neví, kdy se vlivem nemoci či úrazu páteře může ocitnout na invalidním vozíku. Proto je důležité, abychom společně pomáhali těm, kteří se v této životní situaci nacházejí.

Tréninkové pracoviště hraje klíčovou roli v rehabilitaci a integraci vozíčkářů do běžného života. Poskytuje jim nejen potřebné dovednosti a sebedůvěru, ale také příležitost k pracovnímu uplatnění. Aby mohlo tréninkové pracoviště plně fungovat, je nutné zajistit vhodné dopravní prostředky. Doprava pro lidi na invalidním vozíku je totiž velmi komplikovaná, a bohužel ne všechny veřejné dopravní prostředky jsou bezbariérové.

Náš příspěvkem chceme přispět k tomu, aby tréninkové mohlo pořídit vlastní automobil, který všem usnadní přepravu a přístup ke důležitým místům. Tento automobil bude sloužit nejen k převozu vozíčkářů na tréninkové aktivity, ale také k jejich dopravě na pracovní místa, lékařské prohlídky a další nezbytné služby.

Česká asociace paraplegiků je organizace, která si zaslouží naši plnou podporu. Veškeré jejich výtěžky jsou vynaložené na mzdy zaměstnanců bazarů, a reinvestovány do provozu a rozvoje obchodů. Navíc v rámci svého konceptu nabízí rozmanitý sortiment lokálních výrobků z chráněných dílů, který podporuje další sociálně prospěšné projekty.

Je ná cti, že můžeme být součástí této iniciativy a přispět tím ke zlepšení života lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Věříme, že společnými silami dokážeme změnit jejich každodenní realitu k lepšímu a poskytnout jim potřebnou oporu na cestě za lepší budoucností.