Otevřeno každý den 9.00 - 21.00
Hypermarket 8.00 - 22.00

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Podmínky newsletter

Podmínky newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů – OC Šestka

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytujete společnosti TK Czech Development IX s.r.o., IČO: 25700146, se sídlem Fajtlova 1090/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 62345 vedená u Městského soudu v Praze, jako správci (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jména a e-mailové adresy) za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se obchodu a služeb Správce i jeho obchodních partnerů působících v areálu OC Šestka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  č. 480/2004 Sb. o některých službách informační spolčenosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dále udělujete souhlas s tím, aby Správce zpřístupnil Vaše osobní údaje za účelem jejich zpracování správci areálu OC Šestka, jako zpracovateli pověřenému Správcem ke zpracování osobních údajů v souladu s tímto souhlasem. Aktuální identifikaci správce areálu naleznete vždy na internetových stránkách https://www.oc-sestka.cz/kontakty/

Souhlas poskytujete dobrovolně na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Zároveň prohlašujete, že Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně na adresu sídla Správce nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení na webu www.oc-sestka.cz.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s právními předpisy a pouze k účelům, ke kterým mu byl souhlas poskytnut. Správce zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do jiných států.

Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na Správcem pověřené zpracovatele.

Správce Vás tímto informuje, že máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Současně máte i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete v souladu s § 21 zákona o ochraně osobních údajů požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Bude-li Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

V případě nevyhovění Vaší žádosti Správcem či zpracovatelem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

K uplatnění Vašich práv dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů nebo za účelem žádosti o opravu, změnu či likvidaci Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailovou adresu Správce info@ocsestka.cz

Kde nás najdete

Obchodní centrum Šestka
Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6

Otevírací doba

Albert Hypermarket 8:00 - 22:00
Obchody a Food Court 9:00 - 21:00

Dostávejte novinky z první ruky

 

Facebook OC Šestka

 

Instagram OC Šestka

Nahoru