Otevřeno každý den 9.00 - 21.00
Hypermarket 8.00 - 22.00

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ, za jakým účelem a proč se tak v případě Obchodního centra Šestka děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení vašich údajů s námi zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt - majitel OC Šestka:

TK Czech Development IX s.r.o.
Fajtlova 1090/1
161 00 Praha 6
info@ocsestka.cz

Zásady GDPR, které dodržujeme

1. Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.

2. Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině pracujeme výhradně s e-mailovými adresami.

3. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijímáme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.

4. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.

5. Veškeré schraňované údaje slouží výhradně a bezezbytku pro marketingové účely s cílem informovat co nejpřesněji o službách, produktech, novinkách nebo akcích, které souvisejí s OC Šestka a jeho nájemci.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme následovně:

 • vaším dobrovolným a poučeným vyplněním herních nebo soutěžních karet, nevyjímaje účast v soutěžích na Facebooku nebo Instagramu
 • vaším vyplněním příslušného formuláře k odběru newsletterů prostřednictvím www.oc-sestka.cz
 • v omezené míře se tak děje i vaším příhlášení jako fanouška nebo followera na sociálních sítích Facebook či Instagram
 • v případě tzv. cookies se tak děje vaší návštěvou stránek www.oc-sestka.cz

Proč a jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Účel zpracování a právní základ

1. Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte formulář „Buďte v obraze - Odběr newsletteru“ na webu našeho OC Šestka, případně písemný formulář v přímo v našem obchodním centru (Šestíkův klub, soutěže, herní karty atd.).

V rámci tohoto formuláře udělujete souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje využívali pro zasílání newsletterů (provozní informace, novinky, akce, slevy...).

Newslettery zasíláme prostřednictvím profesionální služby poskytovaní providerem webových stránek:

THINline s.r.o.
Nádražní 42/82
150 00, Praha 5 - Smíchov
IČ: 26747359

Alternativou je platforma mezinárodního poskytovatele direct mailingu MailChimp:  

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
privacy@mailchimp.com

Společnost provozující MailChimp garantuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. V zápatí každého newsletteru najdete políčko ODHLÁŠENÍ Z NEWSLETTERU / UNSUBSCRIBE, na který stačí kliknout. A vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány. Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat na adrese gdpr@ocsestka.cz.

Systém automaticky sleduje údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení newsletterů, jejich otevření apod.), abychom vám neposílali e-maily opakovaně. Pokud newsletter neotevřete 3x po sobě, systém vaše osobní údaje (e-mail) z databáze automaticky vymaže.

Autorem newsletterů je společnost Community s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 742/12, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 045 45 044 (kontaktní email: cmnt@cmnt.cz). Společnost Community s.r.o. zavedla a dodržuje standardy ochrany osobních údajů vyhovující příslušným právním předpisům z oblasti ochrany osobních údajů, zejména GDPR. Garancí toho je smluvní vztah zohledňující i zásahy GDPR s vlastníkem OC Šestka.

2. Zpracování bez souhlasu

Ve výjimečných případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také bez souhlasu, a to zejména v těchto případech:

 • Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s vámi. Jde zejména o pořádané soutěže, kdy vaše údaje potřebujeme k vašemu ztotožnění a zaslání výhry. Příklad: pošlete-li své osobní údaje (jméno, telefon, číslo OP nebo jiného dokladu do Facebook Messengeru či e-mailu), jsou tyto ihned po postoupení správě OC Šestka zodpovědné za výdej výher z Facebooku nebo poštovního klienta smazány.
 • Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností.
 • Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).

O jaké jde osobní informace?

V případě zpracování za účelem zasílání newsletterů jde výhradně o váš e-mail. Více prostřednictvím formuláře na našich www nemusíte vyplňovat.

Pokud vyplníte tištěný formulář, soutěžní nebo herní kartu na některé z akcí přímo v našem centru, může obsahovat více políček: jméno a příjmení, e-mail, telefon nebo ročník narození, případně bydliště / město / obec, kde bydlíte.

Vždy je na formuláři uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím pro marketingové účely. Tyto další kategorie nad rámec emailové adresy zpravidla využíváme pouze po dobu probíhající akce či soutěže a dvanáct (12) měsíců po jejím skončení pro případné reklamace.

Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když se podobných akcí nezúčastníte.

Facebook a Instagram

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“. Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Obdobný postup lze uplatnit v případě Instagramového účtu OC Šestka.

V případě Facebooku i Instagramu využíváme legální a dostupné nástroje těchto poskytovatelů k cíleným reklamním kampaním. Díky nim vám můžeme nabídnout relevantní akci, produkt nebo službu v našem centru. Ochrana osobních údajů a právní základ zpracování vašich údajů je zajišťován provozovatelem těchto sociálních sítí.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty jsou vázány mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Webové stránky – cookies

Pokud navštívíte webové stránky našeho centra, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.oc-sestka.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictvím tzv. Google Analytics, jejichž poskytovatelem je společnost Google:

Google LLC (“Google”)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 - United States

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu, jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Soubory cookies rozlišujeme mimo jiné podle jejich účelu:

 • Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je reklamními bannery nebo jinou formou relkamy na jiných webových stránkách.
 • Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
 • Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek. Děje se tak prostřednictvím anonymizovaných Google Analytics
 • Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost "prokliků" z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Můžete vymazat všechny cookies, které jsou na vašem počítači již nainstalovány. Většina prohlížečů také nabízí možnost, aby se cookies na váš počítač neukládaly. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset opakovaně manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Vaše práva v rámci GDPR

Od našeho OC můžete požadovat informace, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu vašich práv.

Budou-li vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěr

Zadání vašeho e-mailu prostřednictvím formuláře "Buďte v obraze - Odběr newsletteru" nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim.

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se ozvat na gdpr@ocsestka.cz

Kde nás najdete

Obchodní centrum Šestka
Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6

Otevírací doba

Albert Hypermarket 8:00 - 22:00
Obchody a Food Court 9:00 - 21:00

Dostávejte novinky z první ruky

 

Facebook OC Šestka

 

Instagram OC Šestka

Nahoru