Otevřeno každý den 9.00 - 21.00
Hypermarket 8.00 - 22.00

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Pro děti » Hlasovací soutěž "Malování draků" o Lego Castle » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 186855 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem soutěže je DTZ Czech Republic, a. s. se sídlem: Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00

2. DOBA TRVÁNÍ: doba trvání od 8.9. do 28.9.2014  do 12 hod. – „Obrázky a hlasy přijaté po datu ukončení budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.“

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Soutěží se ve dvou kategoriích PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a ŠKOLNÍ DĚTI. Účastníkem soutěže jsou děti ve věkové kategorii od  0  let do 6 let a od 6 let do 15 let, přihlášené prostřednictvím rodiče či zákonného zástupce. Účastník (jeho rodič/zákonný zástupce) přihlásí své dílo do soutěže odevzdáním namalovaného obrázku v Kinect zóně OC Šestka a vyplněním požadovaných informací ve formuláři(jméno a  příjmení zákonného zástupce,  jméno dítěte,  věk dítěte,  email,  telefon,  podpis, datum). Nepravdivě uvedené údaje a obrázky nesplňující požadavky budou ze soutěže vyřazeny. 

4. KAŽDÝ ÚČASTNÍK MŮŽE ODEVZDAT POUZE JEDEN OBRÁZEK. Identifikačními znaky účastníka během hlasování budou: pořadové číslo, křestní jméno dítěte a věk. 

5. HLASOVÁNÍ: Všechny odevzdané obrázky splňující podmínky soutěže budou organizátorem soutěže v elektronické podobě nahrány do soutěžní aplikace na FB OC Šestka facebook.com/ocsestka  a na webové stránce www.ocsestka.cz, kde bude možné jednotlivým soutěžícím udělovat hlasy. Vítězi se stanou 3 soutěžící v každé kategorii, jejichž obrázky získají nejvíc hlasů. V případě stejného počtu hlasů u více obrázků si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze dle data odevzdání malby a svého uvážení.

6. AUTORSKÁ PRÁVA: Účastník (jeho rodič/zákonný zástupce) odevzdáním díla do soutěže potvrzuje, že obrázek je dílem soutěžícího a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu. 
Odevzdáním díla soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) prohlašuje a zaručuje, že předložený obrázek neporušuje jakákoliv autorská práva a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na jeho zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene. 
Účastník soutěže (v zastoupení rodiče/zákonného zástupce) poskytuje odevzdáním do soutěže pořadateli soutěže nevýhradní neomezenou licenci. Dává tak provozovateli právo využívat dílo všemi zákonem dovolenými způsoby užití podle vlastního uvážení (např. ke svým marketingovým účelům) bez dalšího souhlasu účastníka. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící. 


5. VÝHRY: 6x stavebnice Lego Castle

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher budou použity kontakty uvedené účastníky v registračním formuláři. Výhry budou předány v OC Šestka – správa centra nejpozději do 14 dnů od kontaktování výherce. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

7. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vyplněním e-mailové adresy do hlasovacího letáku či formuláře na FB stránce OC Šestka souhlasí soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a e-mailová adresa zadavatelem pro marketingové účely tj. zasílání novinek z Obchodního centra Šestka prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn osobní údaje pro výše uvedený účel předat k dalšímu zpracování zadavateli soutěže.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže je možné pouze písemně na adrese organizátora soutěže a má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností organizátorem se může účastník obrátit na organizátora.
Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na účastníkem poskytnuté elektronické kontaktní údaje 
Výherce souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu křestní jméno a fotografie z předání výhry na Facebookových stránkách a webových stránkách OC Šestka.


8. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

•  Organizátor je oprávněn bez jakéhokoli upozornění vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho vlastního posouzení nedodržují stanovená pravidla, zaregistrovali se do soutěže vícekrát nebo využívají falešné facebook profily.

•  Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

•  Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

•  Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

•  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.

•   Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Kde nás najdete

Obchodní centrum Šestka
Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6

Otevírací doba

Albert Hypermarket 8:00 - 22:00
Obchody a Food Court 9:00 - 21:00

Dostávejte novinky z první ruky

 

Facebook OC Šestka

 

Instagram OC Šestka

Nahoru